Logo

זמן מעבר של המעי בגס

הבדיקה מאפשרת לבחון את תפקודו של המעי הגס. הבדיקה חשובה במיוחד במקרים של עצירות ממושכת ו/או ללא שיפור למרות טיפול.

 


הבדיקה

 

לשם ביצוע הבדיקה, על המטופל לבלוע מספר כמוסות. הכמוסות נמסות במעי, משחררות את החלקיקים במעי. על ידי צילום רנטגן פשוט (ללא הכנה או התערבות פולשנית), נבדק תפקוד המעי.

הבדיקה אסורה לנשים בהריון או המנסות להיכנס להריון.
אין לבצע את הבדיקה במקביל לנטילת תרופות המטפלות בעצירות (לרבות, משלשלים, נרות, חוקנים, כדורים וכדומה). יש ליידע את הרופא מה הן התרופות אותן המטופל נוטל, טרם ביצוע הבדיקה.

 


לאחר הבדיקה

 

אין מניעה לנהוג לאחר ביצוע הבדיקה, חזרה לפעילות תקינה.

 

ההתוויות

  • עצירות ממשוכת
  • עצירות חסימתית 
  • מעי גס עצלן

 

*אין באמור בתכנים באתר כדי להוות ייעוץ ו/או המלצה לבירור ו/או מתן חוות דעת בעניין ו/או אבחון ו/או בסיס להמלצה טיפולית וכן אין באמור באתר משום תחליף לקבלת חוות דעת אישית, רפואית, מקצועית ומסודרת מגורם רפואי מוסמך שיבחן את כל הנתונים האישיים הרלוונטיים של המשתמש.

 

חזרה